måndag 20 oktober 2008

Vernissage 24 oktober. Jan Cardell.


Jan Cardell
Abandoned Gallery presenterar filmen Papyra.
Vernissage 24 oktober kl.18-21
Öppettier: ons-fre kl.13-16, fre-lör kl. 13-17

Under vintern 2005-2006 fick Cardell i uppdrag att uppföra en musikalisk skulptur till det nybyggda biblioteket i Alexandria, Egypten. Skulpturen står placerad i konferenscentrets entré och består av ett fundament i stål, på ovansidan är själva instrumenten placerade d.v.s. gräset som avger ljud – åskådaren kan själv styra skulpturen genom att enkelt vrida på gjutna aluminiumknoppar vilka är placerade på fundamentets sidor. Gräset som symbol är en viktig del av Egyptens liksom vår historia – via papyrus har kunskap nedtecknats, bevarats och förts vidare. Skulpturen heter därför Papyrus. Filmen Papyra som visas på Abandoned Gallery är en film om skulpturens tillkomst på plats i Alexandria. Som betraktare får vi följa Cardells ankomst till Alexandria och hans möten med lokala hantverkare som hjälper honom med att bygga skulpturen. Filmen ger en intressant inblick i en skapelseprocess som för galleribesökaren annars är främmande, samt att man faktiskt ser hur det går till att svetsa, gjuta och tekniskt bygga upp en skulptur med metoder som för oss i Sverige kanske ter sig gammalmodiga. Som betraktare få vi se platser och möta människor som vi förmodligen inte skulle göra som turister.

Varmt välkomna.
Filmens längd är 45 minuter. Filmen börjar kl.13 och loopas fram till kl. 16 ons-fre och till kl. 17 lör-sön.


Jan Cardell är från Göteborg men bor och är verksam som konstnär i Malmö.
http://www.jancardell.com/


Inga kommentarer: