onsdag 25 november 2009

Öppettider/Opening hours

Ons-fre 13-17
Lör 13-16

Wed-Fri 13-17
Sat 13-16

Välkommen
Welcome

måndag 16 november 2009

Vernissage fredag 20 november


Karolina Erlingsson, scenario, 2009. Site specific installation.
“[…] the Storyteller takes what he tells from experience –his own or that reported by others. And he in turn makes it the experience of those who are listening to his tale.”

Ur: The Storyteller av Walter Benjamin.

(Text in English follows)

I verket scenario arbetar Karolina Erlingsson med frågor kring speglingar och förhållandet mellan lyssnare och berättare, två roller i symbios som vi både kan tilldelas och anta. Ibland med vilja, ibland inte. I den platsspecifika installationen bestående av speglar placeras lyssnaren på scenen, eller är det kanske berättaren? Erlingsson gör gallerirummet visuellt otillgängligt, den vita kuben blir till en förnimmelse. De dolda rummen tydliggörs. Trapphuset, likt ett förmak till gallerirummet, reflekteras och betraktaren blir en del av verket – ett scenario uppstår. Ett speglande rum kan stå som symbol för längtan, kanske efter ett annat bakomliggande rum med andra premisser, en annan tillvaro. En spegling kan också uppfattas som en avbild av det absoluta och flyktiga nuet. Erlingsson vill sätta fokus på berättelser i periferin, hur de små detaljerna för historien vidare. En berättelse kan vara en inre dialog, att föreställa sig själv i olika scenarier, mötet med sina olika jag. Ibland kan man försöka komma åt något i sig själv - är det att finna i rollen som berättaren eller lyssnaren? Det bakomliggande rummet, som kan liknas vid det undermedvetna, talar tillbaka likt ett eko. Speglingen sker även audiellt som en del av installationen. Det återspeglade trapphuset med in- och utgångar blir till en scen där människor kommer och går, var och en med sin unika historia, tolkning och roll. En idé med scenario är att frigöra berättelsen och uppmärksamma de små förändringarna i sig själv och i omgivningen - antingen kan vi välja att stanna vid reflektionen och tolkningen, eller gå vidare mot en ny handling.

Karolina Erlingsson (f. 1980) examinerades 2008 från Malmö konsthögskola. Hon arbetar med olika medier såsom installation, foto, video, text, ljud och teckning.

MISSA INTE!
Under öppningen kommer disharmonium act att framföras kl. 21.00


För mer information vänligen besök www.karolinaerlingsson.com

Varmt välkomna
Anna Norberg, curator

In english

“[…] the Storyteller takes what he tells from experience –his own or that reported by others. And he in turn makes it the experience of those who are listening to his tale.”

From: The Storyteller av Walter Benjamin.

In the work scenario Karolina Erlingsson deals with questions concerning mirror-images and the relationship between listener and narrator, two roles in symbiosis that can be both assigned to us and that we can assume for ourselves, sometimes intentionally, sometimes not. In the site-specific installation consisting of mirrors the listener is placed on stage, or is it perhaps the narrator? Erlingsson makes the gallery-space visually inaccessible, the white cube becomes a sensation. The concealed spaces are clarified. The stairway, like an anteroom to the gallery space, is reflected and the viewer becomes a part of the piece – a scenario occurs. A reflecting room can be a symbol of longing, perhaps for another room behind the first, with other premises, other existences. A reflection can also be understood as an image of the absolute and fleeting present. Erlingsson wants to put focus on the stories in the periphery, how the small details impel the story forward. A story can be an inner dialogue, to imagine oneself in different scenarios, encounters with ones many selves. Sometimes one can attempt to reach something within oneself – can it be found in the role of the narrator or the listener? The room behind the first, which can be compared to the unconscious, speaks back like an echo. The reflection also occurs via audio as part of the installation. The reflected stairway with entrances and exits becomes a stage where people come and go, each with their own unique history, interpretation and role. One purpose with scenario is to free the story and to bring attention to the small details within oneself and the surroundings – either we can choose to stay with the reflection and its interpretation, or we can continue towards a new act.

Karolina Erlingsson (born 1980) graduated from Malmö Art Academy in 2008. She works with various media such as installation, photography, video, text, sound and drawing.

DON’T MISS – During the opening disharmonium act will be performed at 21.00.

For more information please visit www.karolinaerlingsson.com

A Warm Welcome
Anna Norberg, curator


måndag 19 oktober 2009

Vernissage.


KRISTINA KVALVIK
Night Shift, 2009
Vernissage/Opening 23 oktober 18-21
24 oktober - 14 november
Öppet/open: ons-fre/wed-fri 13-17, lör/sat 13-16

Abandoned Gallery presenterar Kristina Kvalvik och hennes nya verk Night Shift, en video som utgörs av bilder från urbana platser nattetid – där man endast anar spår av en karaktärs rörelser i dessa öde, men ändå bekanta omgivningar. I Night Shift undersöks tvetydigheten i vem som betraktar vem, övervakning av invånare i urbana miljöer och utsattheten i detta. Som betraktare får man följa protagonistens resa genom staden – positionen som både övervakare och passiv åskådare skapar distans och frammanar en kuslig atmosfär.

Abandoned Gallery presents Kristina Kvalvik and the newly produced work Night Shift, a single channel video, which consists of images of empty urban spaces at night – containing only traces of a character’s movement in desolate, yet familiar surroundings. The notion of surveillance of urban spaces, and its inhabitants, the ambiguity of who is watching who and projections of fear are examined in Night Shift. The viewer follows the protagonist’s journey through the city from a distance – both as a passive spectator and as the surveyor, which invokes an eerie atmosphere.

Kristina Kvalvik is a Norwegian artist based in Copenhagen, Denmark. She has studied film and fine art in Norway, Sweden and Canada, and completed her MFA from Malmö Art Academy (SE) in 2008. Kvalvik´s work deals with matters relating to surveillance, the inexplicable, and the threatening. In her video installations Kvalvik examines the limitations of sight and our ability to interpret what we see. Kvalvik has exhibited her work internationally and has been awarded with a grant from the Danish Arts Council in 2009.

www.kristinakvalvik.com


Varmt välkomna/A warm welcome
Anna Norberg, Curator

tisdag 6 oktober 2009

Öppettider v.42

Öppet ons-fre kl.13-17, lör kl.13-16
Information om utställningen finns i skylten utanför galleriet samt som A5 att ta med hem.

Sista veckan för Björn Olssons utställning.

Med vänliga hälsningar
Anna Norberg

måndag 28 september 2009

Öppettider v. 40

Abandoned Gallery har öppet ons-fre kl.13-17, lör kl.13-16.
Konstnären Björn Olsson finns på plats i galleriet lördag den 3 oktober mellan kl.13-16.

Utställningen varar fram till den 17 oktober.

Önskas pressmaterial vänligen kontakta Anna Norberg via e-post: abandoned.gallery@gmail.com.


Tack för en trevlig Gallerinatt.

onsdag 23 september 2009

Vernissage


21st Century Romanticism, 2009, foto på trä, 110x163 cm, installationsvy.


21st Century Romanticism, 2009, foto på trä, 110x163 cm, installationsvy.


21st Century Romanticism, 2009, foto på trä, 110x163 cm, detalj.

Björn Olsson

21st Century Romanticism, 2009
Fotografi

Vernissage 25 september kl.18-21
Gallerinatten 26 september kl.18-24
Utställningen varar till den 17 oktober 2009

Ett mörkt skogsparti. En studie i månens färd från skymning till gryning. Bortfrätt ljus, blottat trä. Ett måleriskt fotografi. Björn Olsson har arbetat med tydliga paralleller till Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest och färgskalan i Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. I det fotografiska verket 21st Century Romanticism ryms mer än ett ljus. Olsson söker det konstlade och symboliska med rötter i 1800-talets suggestiva och skräckromantiska landskap. Fotografiet är förenat med ytan. En natt har lämnat avtryck.

Björn Olsson arbetar främst med fotografi, video och installationer. Han intresserar sig för processer, till exempel ljusets skiftningar under ett år eller dygn. Undersökningarna sker utifrån en känsla eller iakttagelse och resulterar i tidskrävande arbeten. Olsson är utbildad vid Malmö konsthögskola, 2008 mottog han Konstnärsnämndens arbetsstipendium, och han har bland annat ställt ut på Galerie Opdahl i Berlin samt Galleri 21 i Malmö.

www.bjornotto.com

Varmt välkomna
Anna Norberg, curator

söndag 13 september 2009

Renovering


Foto: Emma Philipson

Abandoned Gallery renoveras till ett showroom för samtida konst.


Tack till Sparbanksstiftelsen Skåne

fredag 26 juni 2009

Hösten Fall 2009

26/9 Björn Olsson, www.bjornotto.com
23/10 Kristina Kvalvik, www.kristinakvalvik.com
20/11 Karolina Erlingsson, www.karolinaerlingsson.com

Mer information och bilder kommer snart!
More information and pics to come soon!

Varmt välkomna
A warm welcome

Anna Norberg, curator

Tack till Sparbanksstiftelsen Skåne

torsdag 14 maj 2009

SydsvenskanSydsvenskan och Thomas Millroth om utställningarna på Bragegatan

Per Mårtensson, JM Schmidt & Jeanette Hillig
Thomas Millroth besöker tre Malmögallerier och ser "den vita kuben" punkteras. Efter det återstår allt och tre magnifika målningar.

Konst

Per Mårtensson
Elastic, Malmö, t o m 14.6.
JM Schmidt
Pre Apocalypse, Abandoned Gallery, t o m 6.6.
Jeanette Hillig
Refill, Unten Drunter, 8.5–9.5.

Elastic är tomt så när som på ett foto i naturlig storlek av en spegel. Allt är skinande vitt. Också bilden är vit, eftersom det var rummets vita väggar som reflekterades i exponeringsögonblicket.Bländad går jag ut för att se på Per Mårtenssons tre nya målningar, som täcker galleriets ytterväggar. De är illusoriska, föreställer den sorts lamellgardiner, som ger skugga i skyltfönster. Men mellan lamellerna skymtar ingenting, det är svart. Ett målat möte mellan trompe l’oeil och abstraktion på samma duk.

Tanken på gallerirummet vill inte släppa. ”Den vita kuben” brukar det kallas, eftersom orört vita väggar under hela modernismen velat ge liv åt den konst som visats. Men lokalerna är inte så oskyldiga som oskuldens färg vill få oss att tro. De lägger sig i, propsar på att bli en del av innehållet. Suger åt sig konsten.

Med vitheten i minne vandrade jag över till Abandoned Gallery och Unten Drunter i porten bredvid. Här råder andra villkor. Rummen utstrålar snarast ett slags likgiltighet, vilket understryks av de extremt korta öppettiderna. Abandoned Gallery åker dock snålskjuts på grannen Skånes konstförening. Det går att se utställningen genom galleriets fönster. Mer betyder inte rummet, där JM Schmidts lampkrona sammanflätad av färggranna ballonger hänger. De kommer skrumpna efter hand. En örfil åt god smak och civilisationskritik i ett. Rummet? Vitt, brutet av nyanser och likgiltiga smådetaljer. JM Schmidts ballongkrona fyller ut med sina egna påståenden.

Unten Drunter ligger i ett tömt cykelstall under trappan. Känslan av tillfällig förvaringsplats hade utnyttjats av Jeanette Hillig i en blandning av bearbetade fynd och verk som liknar hittegods. Ett rör stack ut och fyllde en dunk med rött. I väggen hade hon kört en syl genom en plastmugg. Den sargade vita muren blödde svart färg. Ett uppsluppet överfall på själva utställningsrummet, ”den vita kuben” punkterad för gott.

Har inte Mårtensson egentligen gjort detsamma i Elastic? Nog har han startat i tankar kring ”den vita kuben”, men rummet har sprängts. Då han fotograferade det via spegeln var det som att torka rent med en wettexduk. Besöket i det bländande vita rensade min blick. Jag kunde återvända till måleriet utanför. Som med sina svarta glipor mellan lamellerna säger, att det är alldeles mörkt i ”den vita kuben”. Vad återstår? Allt och tre magnifika målningar!

Thomas Millroth, författare och konstkritiker

måndag 11 maj 2009

torsdag 30 april 2009

JM SCHMIDTJM SCHMIDT
Abandoned Gallery
Friday 8th of May.

Opening 18 - 21 p.m.
Welcome!

torsdag 16 april 2009

The gallery is open!

Abandoned Gallery is open:
Friday 17/4 from 1 p.m. to 5 p.m.
Saturday 18/4 from 1 p.m. to 4 p.m.


Presenting videos by:
Mario Asef, born in Argentina. Lives and works in Berlin.Bothered by the Border.
Narve Hovdenakk, born in Norway. Lives and works in Oslo.Talking to the Boss.
www.marioasef.net
http://www.kunstkritikk.no/article/19076_den-patetiske-mannen


A warm welcome.

Questions? Please send an e-mail to: abandoned.gallery@gmail.com

fredag 3 april 2009

BORDET


lördag 28 mars 2009

Musikvideoafton Music video evening

Abandoned Gallery welcomes you to a music video evening!
Friday the 3rd of April at 18-21


Presenting:
Mario Asef, born in Argentina. Lives and works in Berlin.
Narve Hovdenakk, born in Norway, lives and works in Oslo.
And a music performance by BORDET, noise from Malmö at 8 p.m.


Bothered by the Border / Mario Asef 2006/08
Almost every day dozens of pensioners meet in the Tapgol Park in Seoul and sing karaoke. The PA's are so close to one another that the melodies mix and the park sinks into a chaotic atmosphere of celebration. Many of the participants belog to the war generation who experienced the subdivision of Korea. Mario Asef improvises a song for them. The video work Bothered by the Border documents that performance.


Nästan varje dag möts dussintals pensionärer i Tapgol Park i Seoul för att sjunga karaoke. PA-systemen är så nära varandra att melodierna beblandas och parken omvandlas till en kaotisk atmosfär av firande. Många av deltagarna tillhör generationen som upplevde delningen av Korea. Mario Asef improviserar en sång till dem. Videon Bothered by the Border dokumentera
r hans uppträdande.


Mario Asef, Bothered by the Border, 2006/08. www.marioasef.net

BORDET
Är två typer från Malmö som snubblar ohämmat i skuggorna av ruset från en tegelsten och kopiatorpulver. De är inte ute efter att stänga av utan att starta upp, att hälla i istället för att välta ut - gnällspikar är rätt tattiga över lag, BORDET förespråkar high fives och dumhög volym. Formlöst och massivt, sammanhållet av en delad skalp och en drös sladdar - tung freakout! BORDET!

BORDET
Is two weird boys outta Malmö who let their insides spew forth like green jelly crust on your brainwave radio recievers. In times of financial crisis you gotta turn to satisfying your own NOW with overwhelming dense sounds and attack. Heavy and unrelentingly weird noise drownscapes. The BORDET boys are stoked to jam Abandoned Gallery. Swing your jaws!

BORDET WILL START PLAYING AT 8 P.M.


BORDET, http://bordet.mwab.org/

Talking to the Boss / Narve Hovdenakk 2003/04

I en fiktiv dialog med Bruce Springsteen om manlighet, drömmar och kärlek ifrågasätts hans roll som The Boss-skapandet av machomytologin. Hovdenakk kräver svar från sin förebild. Varför känner han sig tom på insidan? Vad hände med alla drömmar? Vad innebär det att vara man? Om inte The Boss vill lyssna eller kan svaren - vem har det då?

In a fictiv dialog with Bruce Springsteen about manhood, dreams and love his roll as The Boss is questioned - the creation of the macho mythology. Hovdenakk demands answers from his role modell. Why is he feeling so empty on the inside? What happend to all the dreams? What does it mean being a man? If not The Boss cares to listen or have the answers - who does?


Statement:

For the last couple of years I've reconstructed designed identities in the pop culture and played with some of the same seductive stragedies used in TV and media. This has been necessary for understanding some of popular cultures influence into our everyday life and of course to deal with my own obsessions.

A lot of my art production is a visual sampling that goes in a direct dialog with mainstream film that is pumping out on the commercial marked. I seek to seduce and destroy the narration by deconstructing the potential material and then reconstruct the narration by staging a form of critical masculinity and pop syllogism. My latest videos are about betrayal and pain. A pain that questions how it is possible to exist as an integrated individual and as a metro sexual man in a postmodern society. By playing with the cliches and being in the entertainment I am trying to give some alternative meaning. The fiction has become reality.

By screening my videos in alternative ways I want to challenge the viewers, the films can be seen as single-channel videos or as more complex video installations.

Text by Narve Hovdenakk.

For more information about the artist please visit:

http://www.kunstkritikk.no/article/19076_den-patetiske-mannen


All the best
Anna
Norberg, curator.lördag 28 februari 2009

ANN-SOFI ROXHAGE - THE ODOROUS POSTERS


Ann-Sofi Roxhages exhibition The Odorous Posters will be shown at Abandoned Gallery untill the 23/3.
The gallery is unattended, but info will be available.
To see the exhibition please visit Bragegatan 15, 2nd floor, Tuesday - Friday at 1 - 4 o'clock and Saturday at 1- 5 o'clock. As usual the exhibition is seen through a glass door.
A warm welcome.

söndag 22 februari 2009

ANN-SOFI ROXHAGE - THE ODOROUS POSTERS VERNISSAGE FREDAG 27/2Vernissage fredag 27/2 kl 18-20

27 februari - 28 mars 2009
Öppettier: ons-fre kl.13-16, fre-lör kl. 13-17
VARMT VÄLKOMMEN!

The Odorous Posters / Ann-Sofi Roxhage

Det finns något mystiskt och odefinierbart med luktsinnet. Kanske har det att göra med de rumsliga sinnenas dominans över vår förståelse för omvärlden. Synen, hörseln och känseln talar om för oss om ett objekt har en speciell form, utbredning och plats i rummet. På samma sätt registrerar vårt smaksinne befintliga objekt i munhålan. Dofter och lukter förnimms emellertid utan synbar anledning, som från ingenstans. Dofternas kemi låter sig därför inte lätt förstås eller beskrivas. Icke desto mindre är vår hjärna under stark och oupphörlig påverkan av kemiska signaler i vår omgivning.

I installationen The Odorous Posters gör konstnären Ann-Sofi Roxhage ett nedslag i doftens potential och dess tillämpning som redskap för kontroll och kommunikation. Verket refererar till såväl reklamens bildspråk som tidigare decenniers konceptkonst.

Ann-Sofi Roxhage är född 1975, bor och verkar i Göteborg. Hon är utbildad vid Högskolan för Fotografi och Film och Konsthögskolan Valand i Göteborg. De senaste åren har hon bland annat ställt ut på Custard Factory i Birmingham (England), Galleri Bastard i Oslo (Norge),
Tromsø Kunstførening (Norge), Borås Konsthall och Centrum för fotografi i Stockholm.

fredag 13 februari 2009

ABANDONED AT SUPERMARKET

Pictures from SUPERMARKET 2009
Jan Cardell and Pin-Pong
tisdag 10 februari 2009

Jan Cardell med Pin-Pong på Supermarket

Pin-Pong / Jan Cardell
Pin-Pong (2008) is a sculpture made by steel, wood, paper and electronics.
The sculptures' control panel is made for the spectator to operate, by switching it on and moving the steel plugs you can create and control sound – thus producing music. Movements made by the sculpture create 5 different acoustic sounds, rhythms, which can be affected in numerous ways. A wheel on the panel controls the tempo.
The experience and soundscape of the installation differ from spectator to spectator as well as from space to space. Cardell has been working with musical sculptures for the past ten years. For the Bibliotheca Alexandrina Arts Center in Egypt Cardell made a grass orchestra in 2006 with the title Papyra. A similar grass orchestra was exhibited at Candyland in Stockholm 2008. In October 2008 Cardell exhibited insect music sculptures at Abandoned Gallery and his movie Papyra about the making of the sculpture in Alexandrina. And now we are glad to present Cardell at Supermarket 2009.
Please visit www.supermarketartfair.com and www.jancardell.com
Enjoy!

fredag 6 februari 2009

Supermarket 2009

Abandoned Gallery, Malmö (SE) • ABC Gallery, Moscow (RU) • Alma Löv, Östra Ämtervik (SE) Art in Office, Stockholm (SE) • Artists' Association of Turku / Galleria Just Turku (FI) • Barbur, Jerusalem (IL) • Galleri Box, Göteborg (SE) • Candyland, Stockholm (SE) Carla Brew Gallery, Stockholm (SE) • Centre for Visual Introspection, Bucharest (RO) • CirkulationsCentralen, Malmö (SE) • DBVS, Nya Digitala Bildverkstaden, Stockholm (SE) • DUNK!, Copenhagen (DK) • Echo, Edinburgh (GB) • Galleri 54, Göteborg (SE) • Fiberartsweden, Stockholm (SE) • Filmform, Stockholm (SE) • Formverk, Eskilstuna (SE) • FrideyMickel, Berlin (DE) • Global Stone Workshop, Stockholm (SE) • Hjärnstorm, Stockholm (SE) • Huuto, Helsinki (FI) • ID:I Galleri, Stockholm (SE) • KC Öst, Stockholm (SE) • Koncentrat, Kiruna (SE) • Konstepidemin, Göteborg (SE) • Konstperspektiv, Stockholm, (SE) • Kultivator, Dyestad (SE) • Kuten, Helsinki (FI) • Laundry, Birmingham (GB) • Live Action Göteborg (SE) • Lokal_30, Warsaw, (PL) • Malt, Reykjavik (IS) • Microwesten, Berlin, Munich, Oberstdorf (DE) • Nationalgalleriet, Stockholm (SE) • Nest, the Hague (NL) • NKF, Nordic Art Association, Stockholm (SE) • Nurope, Turku (FI) • P/////AKT, Amsterdam (NL) • Project Space 1646, the Hague (NL) • Raketa, Stockholm (SE) • Galleri Rostrum, Malmö (SE) • Space Poetry, Copenhagen (DK) • Spanien 19C, Aarhus (DK • Spark, Copenhagen (DK) • Sprinkler, Näsby (SE) • Studio 44, Stockholm (SE) • Galleri Syster, Luleå (SE) • Tegen 2, Stockholm (SE) • Titanik / Arte, Turku (FI • Twochange, Stockholm (SE) • Unten Drunter, Botnik Studios, noCUBE, Malmö (SE) • V8 Plattform, Karlsruhe (DE) • Verkligheten, Umeå (SE)

fredag 23 januari 2009

onsdag 14 januari 2009

MLP January 23 2009

Abandoned Gallery presents our first one night only event.
A My Little Pony Evening.

Welcome to A My Little Pony evening friday the 23 of January at 5 p.m. - 9 p.m.
It will be a nostalgic as well as a serious evening. If you have any ponies at home, a cup, a shirt or anything relating to MLP please bring it and we will put it on display in the gallery. You can also bring a drawing or a written text on the subject MLP - critical or maybe based on memories. Filmclips as well as vintage commercials will be shown throughout the evening. Curator Anna Norberg and Art Historian Karin Westeman will present texts as well as some other interesting information concerning MLP. Parts of their childhood collection will be on display. We look forward to an evening of interesting meetings and discussions.


Anna is contemplating about MLP. Really, what was it all about? Why did I love them so much? What did the ponies do all day long? Were they all girls or did they have a gender at all? One thing is for sure, the commersial MLP-world was not the same as my MLP-world but I was ofcourse influenced by it. To re-fresh your memory: MLP was created by Hasbro, the first edition is from 1983 presenting six ponies. You can find MLP in toystores today but they look diffrent from the 1980's MLP. As an exampel: the legs are slimmer today as well as their bodies and the eyes are bigger and more "sparkley". The pink bubble of Rainbow Valley raises a lot of questions about fantasy worlds created by companies. But also you can't help that warm feeling you get from looking at your old toys. My MLP collection really makes me understand how a moulded plastic object stirs up a lot from the past. In what way did MLP influence me? Look at the picture above, from grooming ponies to grooming myself. Is there a connection? Did I learn this from playing? The funny thing is, MLP has nothing to do with real horses or ponnies. I didn't even like the real thing. So what was it all about? The picture of the three ponies features Emma's favourites.
Pictures from the My Little Pony Evening.

måndag 5 januari 2009

Spring 2009

Abandoned Gallery

Abandoned Gallery was created in 2007 by the artists Emma Philipson, Kristian Körner and Robert Moreau. In February 2008 curator Anna Norberg joined the group and the concept was developed further more. When exhibitions are presented the spectator can only see and experience the current exhibition through a glass door, the gallery space can only be entered during openings. Speakers are placed outside the gallery to enable sound to be heard, it is thus possible to show a video even though the gallery is abandoned. In 2009 the concept has been reworked, our direction is video based art, events and workshops. The idea is not complicated - Abandoned Gallery wants to create a relaxed atmosphere for those interested in art and popular-culture.

Spring 2009

January 23, 5 p.m. - 9 p.m.
A My Little Pony evening. A one night only event.

February 27, 5 p.m. - 9 p.m.
Exhibition with Ann-Sofi Roxhage. The gallery is open during the weekends.

April 3, 5 p.m. - 9 p.m.
A music video evening. A one night only event.

May 8, 5 p.m. - 9 p.m.
Exhibition with J.M. Schmidt.

Welcome.

Sweet news:
Abandoned Gallery will participate at Supermarket Art Fair.
It´s the 13-15 February in Stockholm. We will exhibit Jan Cardell and his sculpture Pin-Pong.
www.supermarketartfair.com
http://www.youtube.com/watch?v=l9VcDA4Oqos
And thanks to:
Sparbanksstiftelsen Skåne.