onsdag 23 september 2009

Vernissage


21st Century Romanticism, 2009, foto på trä, 110x163 cm, installationsvy.


21st Century Romanticism, 2009, foto på trä, 110x163 cm, installationsvy.


21st Century Romanticism, 2009, foto på trä, 110x163 cm, detalj.

Björn Olsson

21st Century Romanticism, 2009
Fotografi

Vernissage 25 september kl.18-21
Gallerinatten 26 september kl.18-24
Utställningen varar till den 17 oktober 2009

Ett mörkt skogsparti. En studie i månens färd från skymning till gryning. Bortfrätt ljus, blottat trä. Ett måleriskt fotografi. Björn Olsson har arbetat med tydliga paralleller till Caspar David Friedrichs Abbey in an Oak Forest och färgskalan i Théodore Géricaults The Raft of the Medusa. I det fotografiska verket 21st Century Romanticism ryms mer än ett ljus. Olsson söker det konstlade och symboliska med rötter i 1800-talets suggestiva och skräckromantiska landskap. Fotografiet är förenat med ytan. En natt har lämnat avtryck.

Björn Olsson arbetar främst med fotografi, video och installationer. Han intresserar sig för processer, till exempel ljusets skiftningar under ett år eller dygn. Undersökningarna sker utifrån en känsla eller iakttagelse och resulterar i tidskrävande arbeten. Olsson är utbildad vid Malmö konsthögskola, 2008 mottog han Konstnärsnämndens arbetsstipendium, och han har bland annat ställt ut på Galerie Opdahl i Berlin samt Galleri 21 i Malmö.

www.bjornotto.com

Varmt välkomna
Anna Norberg, curator

Inga kommentarer: