tisdag 18 mars 2008

Vernissage. Thomas Dahl.

Thomas Dahl går sista året på Konsthögskolan Valand i Göteborg. På Abandoned Gallery visar han verket Stolen från 2005 bestående av en film (11 min) och en installation. Filmen beskriver tankar och funderingar kring en stol som sågas/filas/borras ner och byggs upp igen. Verket har visats på Valands vårutställning 2005, på Galleri Rotor hösten 2005 (i samband med Göteborgs internationella konstbiennal) och på Atalante 2007 (scen för samtidskonst).
För ytterligare information om konstnären: www.konst08.se/thomas.htm
Vernissage den 28 mars kl. 17-21.
Utställningen varar fram till och med den 19 april 2008.
Varmt välkomna.

Thomas Dahl is a graduating student at Valand School of Fine Art in Göteborg. In Abandoned Gallery he is exhibiting his work The Chair from 2005, including one film (11 min.) and one installation. The film describes thoughts and ponders about a chair that is sawed/filed/drilled down to pieces and rebuild again. The work has been showed at Valand´s springexhibition 2005, Galleri Rotor fall 2005 (in connection to Göteborg International Biennal for Contemporary Art) and at Atalante 2007 (scene for contemporary art).
For more information about the artist: www.konst08.se/thomas.htm
Opening the 28th of March at 5-9 p.m.
The exhibition lasts to the 19th of April 2008.
A warm welcome.

Inga kommentarer: